Hoe ons contacteren?

I ndien   U   op   M D A    Thuisverpleging   beroep   wil   doen,   of   een   gesprek wil      over      de      zeer      gespecialiseerde      of      complexe      integrale zorgverleninging   die   we   aanbieden,   belt   U   -   bij   voorkeur   de   dag voordien - naar het Centraal Tel. Nr. 03/82.904.82 of via e-mail:   Info@MDAthuisverpleging.be MDA Thuisverpleging bvba Italiëlei 46 2000 Antwerpen RIZIV: 941.335.50.001 RPR Antwerpen: 0506.806.093
MDA Thuisverpleging