Wat is onze dienstverlening?

Persoonlijke   verzorging ,   zoals   wassen   en/of   aankleden,   kunnen   we verlenen zonder voorschrift van een arts. Medische   zorgen    doen   we   enkel   op   voorschrift   van   de   behandelende (huis)   arts,   zoals   bvb.   wondverzorging,   inspuitingen   (ook   insuline), incontinentiezorg,    blaasspoelingen,    lavementen,    stomaverzorging, toediening   van   sondevoeding,   bloedafname,   en   begeleiding   naar   het levenseinde toe. Zeer       gespecialiseerde       zorgen        (zoals       peritoneale       dialyse, pijnpompen,    I.V.    therapie,    Port-A-Cath,    enz.)    gebeuren    enkel    in samenspraak met de specialisten van het ziekenhuis. Bij    complexe    integrale    zorgverlening ,    pleegt    de    Coördinerende Verpleegkundige     structureel     overleg     met     het     verpleegkundig zorgteam,   de   behandelende   arts(en)   en   andere   hulpverleners,   om de zorgen goed op elkaar af te stemmen. Infobrochure
MDA Thuisverpleging