Wat is onze Missie?

M D A    Thuisverpleging   heeft   de   missie   om   elke   patiënt,   jong   en   oud, een   individueel   aangepast   zorgaanbod   te   doen,   in   samenspraak met   de   behandelende   arts(en),   de   andere   zorgverstrekkers,   en   de partner en familie. Thuisverpleging   kan   noodzakelijk   zijn   wegens   ziekte,   een   tijdelijke of   langdurige   hulpbehoevendheid,   maar   ook   bij   begeleiding   naar het levenseinde toe. I n   al   deze   situaties   will   M D A   Thuisverpleging   de   patiënt   graag   op professionele   wijze   bijstaan,   zodat   deze   zolang   mogelijk   thuis   kan blijven wonen. Bij   M D A   Thuisverpleging   staan   de   noden   van   de   zorgbehoevende, en een hoge kwaliteit van de verstrekte zorg, steeds centraal. M D A    Thuisverpleging    werkt    met    kleine    zorgteams    van    ervaren verpleegkundigen   die   zich   snel   vertrouwd   maken   met   de   noden van de zorgbehoevende. Infobrochure  
MDA Thuisverpleging