MDA Thuisverpleging

Wie zijn wij?

M D A    is   een   middelgrote   dienst   voor   thuisverpleging,   die   al   meer   dan 16 jaar actief is in de Antwerpse Regio. Het   M D A -team   bestaat   u it   een   groep   ervaren   verpleegkundigen,   een administratieve assistente, en een coördinerende verpleegkundige. M D A      werkt     samen     met     huisartsen,     tandartsen,     specialisten, palliatieve       referentiecentra,       ziekenhuizen,       laboratoria       en mutualiteiten.